Hosting - Pomoc techniczna

Informacje podane niżej dotyczą konfiguracji usług hostingowych utrzymywanych na naszych serwerach:

Konfiguracja poczty

Konto typu POP3 można wybierać w przypadku, gdy będzie się z niego korzystać tylko na jednym urządzeniu (np. komputerze).
W przypadku korzystania z tego samego konta na więcej niż jednym urządzeniu (np. komputer i telefon) zalecane jest wybranie konta typu IMAP.

Konto POP3:

Serwer poczty wychodzącej (SMTP):
Port:
Bezpieczne połączenie SSL/TLS:
Autoryzacja (Uwierzytelnianie) SMTP:

Serwer poczty przychodzącej (POP3):
Port:
Bezpieczne połączenie SSL/TLS:
Nazwa użytkownika:
Adres e-mail:
mail.heron.pl
465
Włączone
Włączone (użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej)

mail.heron.pl
995
Włączone
<Nazwa Twojego konta POP3>
<Twój adres e-mail>

Konto IMAP:

Serwer poczty wychodzącej (SMTP):
Port:
Bezpieczne połączenie SSL/TLS:
Autoryzacja (Uwierzytelnianie) SMTP:

Serwer poczty przychodzącej (IMAP):
Port:
Bezpieczne połączenie SSL/TLS:
Ścieżka IMAP:
Nazwa użytkownika:
Adres e-mail:
mail.heron.pl
465
Włączone
Włączone (użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej)

mail.heron.pl
993
Włączone
<pole puste>
<Nazwa Twojego konta IMAP>
<Twój adres e-mail>

Dostęp do poczty przez WWW

https://poczta.heron.pl/

Dostęp do paneli administracyjnych

https://panel.heron.pl/ - Zarządzanie kontami e-mail, aliasami, hasłami, serwerami WWW, FTP i inne.
https://admin.heron.pl/ - Zarządzanie ustawieniami indywidualnego konta e-mail (przekierowania, zmiana hasła, ustawienie autoodpowiedzi, włączanie/wyłączanie skanera antyspamowego i antywirusowego).

Dostęp do MySQL przez phpMyAdmin

Dla starszych baz (w wersjach poniżej 5.5.27) prosimy o kontakt e-mail z administratorem: hostmaster(at)heron.pl
Dla baz w wersjach 5.5.27 i nowszych: https://mysql.heron.pl - dane dostępowe takie same jak do bazy danych.
Ze względów bezpieczeństwa, porty TCP baz nie są dostępne z internetu.